Kategorie

ProducenciShare on Google+

sklep internetowy

Reklamacje
 
Dane rejestrowe:
 
Sklep Internetowy www.meblejakmalowanie.pl prowadzony jest przez
Władysław Brzeziński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Władysław Brzeziński Ma Foi ! w Warszawie wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod nr NIP: 1181229088, Regon: 012841606, PESEL: 74112200618 z siedzibą ul. Marii Dąbrowskiej 5 lok. 71, 01-903 Warszawa.

Adres sklepu: Władysław Brzeziński Ma Foi ! Ul. Nocznickiego 33 pok. 225 2 p. 01-918 Warszawa, budynek „Finpol Rohr”.
Adres do składania reklamacji: Władysław Brzeziński Ma Foi ! Ul. Nocznickiego 33 pok. 225 2 p. 01-918 Warszawa, budynek „Veolia”.
Adres poczty elektronicznej do składania reklamacji: sklep@meblejakmalowanie.pl
 

Procedura rozpatrywania reklamacji towaru:

 1. Reklamacje należy kierować na adres Władysław Brzeziński Ma Foi !, ul. Nocznickiego 33 lok. 225 01-918 Warszawa, sklep@meblejakmalowanie.pl.
 2. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 1 powyżej.
 3. Dla usprawnienia i określenia żądań Klienta zaleca się przesłanie wypełnionego „formularza reklamacji towaru” korzystając np. z jego wzoru dostępnego w zakładce „pliki do pobrania” na adres mailowy wskazany w pkt. 1 powyżej. Zalecenie to dotyczy tylko przypadków, gdy Klient żąda obniżenia ceny. Po dołączeniu zdjęć uszkodzonego lub wadliwego towaru Sklep może odstąpić od przesłania reklamowanego towaru przez Klienta. W przypadku żądania naprawy lub wymiany na nowy w/w formularz wystarczy załączyć do przesyłki.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

 

Procedura rozpatrywania reklamacji usługi:

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres Władysław Brzeziński Ma Foi !, ul. Nocznickiego 33 lok. 225 01-918 Warszawa, sklep@meblejakmalowanie.pl, na adres poczty elektronicznej: sklep@meblejakmalowanie.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 3. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
  o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
 4. Może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 

Koszyk  

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Koszyk Realizuj zamówienie

Skepper usługa w trakcie wdrażaniaSprzedaż hurtowa produktów Marcato


Świadectwo zgodności - solidnyregulamin.pl


 

Promocje i Wyprzedaże do -30% 
Produkty Marcato:
 

 

 
Pasta Mixer miksuje i ugniata ciasto na makaron, pizzę ..


Przystawki do maszynki Marcato Atlas 150
 

 
Raviolini, Pappardelle, Lasagnette, Linguine, Spaghetti Chitarra, Trenette, Vermicelli
 

 
 
 

Atlas 150 classic i przystawka do Raviolini ZestawWózki na zakupy:


Wózek Gimi Argo - granatowy, czarny, fioletowy i różowy

Wózek Gimi Argo - czerwony

Wózek Gimi Argo - zielony

Wózek Gimi Argo - błękitny

Wózek Sześciokołowy Aurora Verona - szary

Wózek Sześciokołowy Aurora Verona - zielono - niebieski

Wózek Sześciokołowy Aurora Verona - niebieskiDeski do prasowania:


Top House Festival kolor szary

Top House Festival kolor niebieski

Top House Rugby

Top House Domino 

Lubisz nas? Kliknij na "Lubię to".